Actiune: "DA" infiintarii Comitetului Consultativ Cetatenesc al Satului Moieciu de Sus

https://docs.google.com/a/moieciudesus.ro/file/d/0B898UtFwVxv2VE5uN1YtamYwMGc/edit
 
  
 
Propunere CEM pentru:
 
REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE AL
COMITETULUI CONSULTATIV CETĂTENESC al SATULUI MOIECIU DE SUS

 

  

Comitetul Consultativ Cetătenesc este un grup format din cetăteni, egali între ei si în fata autoritătilor, reprezentativi pentru structura socială a comunitătii locale si care este implicat în structura lantului informational dintre cetatenii satului Moieciu de Sus si Administratia Publica Locala a Comunei Moieciu.

 

Comitetul este o structură cu caracter obstesc, ai cărui membri participă în mod voluntar la culegerea si transmiterea reciproca a informatiilor (strategii de dezvoltare, opinii, sugestii, recomandări, proiecte, etc.) între cetăteni satului Moieciu de Sus si autoritătile publice locale reprezentate de Primar si Consiliul Local.

 

Membrii Comitetului Consultativ Cetătenesc fac propuneri, semnalează probleme si solutii de rezolvarea acestora, semnaleaza neajunsurile organizarii administratiei publice locale si ofera solutii de rezolvare a acestora (lipsa unui site web al Primariei, lipsa ununi ziar local, incoerenta unor proiecte prevazute, in derulare sau derulate deja, lipsa transparentei decizionale a Administratiei Publice Locale Moieciu, etc), din oficiu sau pe baza unei problematici date, necesară luării deciziilor, fiind purtători de cuvânt ai cetătenilor în raporturile cu Administratia Publica Locala.

 

CCCSMdS analizează informatiile detinute si studiază posibilitătile de solutionare a problemelor din domeniile vizate, făcând propuneri pentru rezolvarea acestora către factorii de decizie din Primărie, Consiliul Local, Consiliul Judetean, Guvern, etc după caz.

 

Cosiliul  se află în raporturi de cooperare cu organele publice, iar Consiliul Local al Comunei Moieciu este garantul acestuia în raporturile cu organele autoritătii publice, precum si al continuitătii activitătii sale, indiferent de etnia, religia sau optiunea politică a membrilor săi.

 

I.           Organizarea Consiliului Consultativ Cetatenesc al Satului Moieciu de Sus (CCCSMdS)

 

1.   Poate fi membru al Consiliului Consultativ Cetatenesc al Satului Moieciu de Sus orice cetătean cu domiciliul în satul Moieciu de Sus, cu vârsta minimă de 18 ani, care îsi exprimă dorinta de a face parte din consiliul care reprezintă zona în care îsi are domiciliul, formuland o cerere scrisa secretariatului CCC al satului Moieciu de Sus.

2.   Consiliul Consultativ Cetatenesc al Satului Moieciu de Sus va fi format din minim 7 persoane, cetăteni care si-au manifestat dorinta să dezbată împreună diversele aspecte ale vietii colective ale zonei respective (reprezentanti din învătământ, sănătate, cultură, asociatii de proprietari, etc). Consiliul îsi stabileste, în functie de propriile realităti, numărul membrilor, cunoscând că limita care nu trebuie depăsită pentru a asigura o functionare satisfăcătoare este de 30 de membri si ponderea intre cetateni de sex feminin si masculin sa fie 50% si 50%.  

3.   Selectia membrilor se va face în cadrul intalniri publice (sedintei) de constituire, având în vedere cererile adunate, pe baza votului majoritătii celor prezenti.

4.   Consiliul Consultativ Cetatenesc al Satului Moieciu de Sus va avea un secretariat alcătuit din 7 membri care organizează activitatea consiliului. Secretariatul isi alege un presedinte care reprezinta CCC al Satului Moieciu de Sus.

5.   In cazul constituirii unui Consiliu Cosultativ Cetatenesc la nivelul intregii Comune Moieciu, membrii secretariatului vor face parte automat din acesta.

6.   Membrii CCCSMdS sunt alesi pentru o perioada de un an de zile dupa care se efectuaza o noua alegere in cadrul unei adunari.

7.   Nu pot face parte din Consiliul Consultativ Cetatenesc al Satului Moieciu de Sus, membrii aparatului legislativ sau executiv local.

 

 

II.        Functionarea Consiliului Consultativ Cetatenesc al Satului Moieciu de Sus (CCCSMdS)

 

1.   Consiliul Consultativ Cetatenesc al Satului Moieciu de Sus se reuneste cel putin trimestrial, preferabil lunar, în spatiul pus la dispozitie prin grija Primăriei Comunei Moieciu, (Scoala Generala din Moieciu de Sus sau Caminul Cultural din Moieciu de Sus, etc.) sau in alta locatie.

2.   Prezenta membrilor consiliului la sedinta este obligatorie. Absenta nemotivată de la trei sedinte consecutive conduce la înlocuirea persoanei în cauză cu altă persoană.

3.   Consiliul Consultativ va fi convocat de presedinte cu cel putin cinci zile înaintea sedintei, prin mijloace electronice sau clasice (avizier, etc). Convocarea este însotită de ordinea de zi a sedintei care va fi stabilită de catre secretariatul CCC.

4.   Membrii consiliului sunt voluntari, nu beneficiază de retribuie si nici de alte facilităti. Ei vor lucra pentru binele comunitătii si vor fi implicati în procesul de luare a deciziilor, vor fi cei care vor încuraja initiativa locală si vor promova propunerile la nivelul posibilului Comitet Consultativ Cetătenesc, constituit pentru intreaga Comuna Moieciu, la nivelul Primariei Moieciu si/sau la nivelul Consiliului Local Moieciu.

5.   Sedintele consiliului consultativ conduse de presedinte sunt publice. Ele pot fi transmise in direct online, inregistrate si postate pe siteul web al secretariatului.

6.   Sedintele CCC al Satului Moieciu de Sus sunt promovate si deschise locuitorilor satului, acestia fiind incurajati sa participe si sa fie prezenti la ele.

7.   Procesul verbal al sedintei va fi redactat de către secretar, semnat de presedinte si transmis membrilor Comitetului Consultativ Cetătenesc in format electronic si deasemenea postat pe siteul web al secretariatului.

8.   Site-ul www al CCC al Satului Moieciu de Sus poate fi gazduit si administrat de catre un ONG din satul Moieciu de Sus.

 

 

III.     Procedura de colaborare a Consiliului Consultativ Cetatenesc al Satului Moieciu de Sus cu autoritătile publice locale din Comuna Moieciu

 

1.   Propunerile, sesizările si sugestiile CCCSMdS vor fi transmise prin intermediul presedintelui secretariatului, conducerii primăriei sau Consiliului Local, după caz.

2.   Aceste informatii (strategii, sugestii, opinii, etc) vor fi folosite la luarea deciziilor si/sau hotararilor privind viata comunitătii.

3.   CCCSMdS nu pot interveni direct în deciziile Primarului si ale Consiliului Local, ele având doar rol consultativ.

4.   Consilul Local Moieciu si Primaria Moieciu vor formula hotarari resp. lua  decizii care tin de Satul Moieciu de Sus doar cu consultarea prealabila a CCCSMdS.

5.   In cazul unor hotarari sau decizii contrare propunerilor CCCSMdS Consilul Local Moieciu si/sa Primaria Moieciu vor formula motivatii scrise in acest sens, ce vor fi transmise secreatariatului CCCSMdS.

6.   Activitatea membrilor CCCSMdS este voluntară, bazată pe interesul si disponibilitatea cetătenilor si nu implică financiar Consiliul Local.

7.   Rezultatele activitătii CCCSMdS vor fi prezentate pentru informarea cetătenilor, în ziarul si pe site-ul Primăriei.
 
 
Nota: Prezenta propunere de regulament de functionare a fost adaptata din regulamentele de functionare ale unor comitete consultative cetatenesti infiintate in Municipiul Craiova si Municipiul Arad.
Comments